Name: Lightsaber Blue
Price: 1.99 EUR

Táto zbraň sa správa ako Netheritový meč!

Nahľad zbrane:


Po zakúpení dostaneš zbraň automaticky do inventára!