PODMIENKY SLUŽBY

Všetky prevedené platby sú nevratné. Vyhradzujeme si právo odobrať zakúpené predmety pri ukončení projektu Hyvers.